ความรู้เรื่องมาตราฐาน มอก.

ความรู้เรื่องมาตราฐาน มอก.

เครื่องหมาย มอก.

เครื่องหมาย มอก. คือเครื่องหมายรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองจาก   สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสมอ. จะเป็นผู้กำหนดมาตราฐานการผลิด ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต รวมถึงให้การรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย ดังนั้นสิ่งที่ผู้ขายของเล่น หรือผู้ซื้อของเล่นควรจะทราบคือ ของเล่นเด็กประเภทต่างๆถูกกำหนดให้ผ่านการรับรองจากสมอ. โดยของเล่นทุกชนิดต้องมีเครื่องมอก. แปะอยู่บนฉลาก

ของเล่นเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ถูกบังคับให้ได้การรับรองจากสมอ. อ้างอิงจากเว็บไซท์ www.tisi.go.th

ดังนั้นสิ่งที่ผู้จำหน่ายของเล่นจำเป็นต้องรู้ คือสินค้าทุกชนิดที่ท่านนำมาจำหน่าย จำเป็นต้องมีเครื่องหมาย มอก. อยู่บนฉลากสินค้าทุกชิ้น มิฉะนั้นถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบที่ร้านของท่าน แล้วพบว่าสินค้าที่ท่านจำหน่ายไม่มีเครื่องหมายมอก. ท่านจะถูกลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้คือ “การทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือแสดงเครื่องหมายมาตราฐานกับผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็นไปตามมาตราฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากร้านจำหน่าย จำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยรู้อยู่ว่าไม่เป็นไปตามมาตราฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 

ตามที่ได้บรรยายมาท่านคงพอทราบเกี่ยวกับเรื่องมอก. กันแล้ว ทางเราจึงขอยืนยันว่า สินค้าทุกชนิดที่จำหน่ายในร้านแมมมอธทอยส์ หรือสินค้าพรีเมี่ยมที่สั่งจากเรา รวมถึงสินค้าพรีออเดอร์ที่สั่งจากเรามีเครื่อง มอก.ทุกชิ้น ขอให้ทุกท่านมั่นใจ และศึกษาความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายนี้ด้วย เพื่อที่จะได้เพิ่มความระมัดระวังในการจำหน่ายสินค้าจากผู้ค้าที่ไม่ติดเครื่องหมาย หรือไม่ได้รับเครื่องหมายรับรองที่ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองสิ่งที่ท่านควรจะถามจากผู้ขายทุกเจ้า ว่าสินค้าที่ท่านจะซื้อมานั้นมี มอก.หรือไม่ รวมถึงท่านใดที่นำเข้าสินค้าเอง หรือซื้อสินค้านำเข้าผ่านผู้นำเข้าต่างๆ จำพวก taobao alibaba ที่ขณะนี้มีผู้นำเข้าอิสระเยอะ ท่านจำเป็นต้องพึงระวังด้วย เพราะคนกลางที่ทำหน้าที่นำเข้าให้ท่านไม่ได้สนใจเรื่องมาตราฐานนี้ แต่ท่านในฐานะผู้จำหน่ายสินค้าท่านอาจได้รับบลลงโทษหากสินค้าที่จำหน่ายนั้นไม่มีเครื่องหมาย มอก.