ตัวอย่างสินค้าพรีเมี่ยม สำหรับกลุ่มธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเด็กเล็ก

ตัวอย่างสินค้าพรีเมี่ยม สำหรับกลุ่มธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเด็กเล็ก

baby toys

สำหรับสินค้ากลุ่มนี้ อาจจะแปลกกว่าสินค้าในกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากเป็นสินค้าพรีเมี่ยมที่จะใช้ในธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเด็กเล็ก ซึ่งผู้ที่จะเลือกซื้อสินค้าของท่านมิใช่ตัวเด็กเอง แต่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ สำหรับกลุ่มอื่นนั้น พ่อแม่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อแต่บางครั้งตัวเด็กอาจจะรบเร้าให้ซื้อซึ่งพ่อแม่ก็ตามใจเด็ก แต่สำหรับกลุ่มเด็กเล็กนั้น พ่อแม่เป็นผู้ตัดสินใจฝ่ายเดียว เพราะฉะนั้นการเลือกสินค้าในกลุ่มนี้ต้องโฟกัสไปที่ความพึงพอใจของพ่อแม่เด็ก โดยธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ย่อมอยากให้ลูกเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดี ดังนั้นสินค้าที่จะเลือกนั้นควรจะต้องมีสีสรรสวยงามเพื่อดึงดูดสายตาเด็ก รวมถึงมีเสียงเพลงไพเราะเบาๆประกอบ เพิ่อเป็นการกระตุ่นประสาทสัมผัสในส่วนของหูและตาของเด็ก

ถ้านักการตลาดเลือกใช้สินค้าพรีเมี่ยมที่ดีและตรงกับใจคุณพ่อคุณแม่ของเด็กแล้วนั้น รับรองว่าสินค้าของท่านในช่วงระหว่างทำการโปรโมทผลิตภัณฑ์อยู่ จะต้องมียอดขายที่ดีมากๆอย่างแน่นอน อีกทั้งท่านจะได้รับการจดจำอย่างดีจากพ่อแม่เด็ก จะเป็นการเพิ่มมูลค่าแบรนด์ของท่านในระยะยาว รวมถึงทำให้เกิดการบอกต่อในหมู่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยกันอย่างแน่นอน เพราะธรรมชาติของคนกลุ่มนี้มักจะปรึกษากันเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและการพัฒนาการของเด็ก รวมไปถึงเครื่องมือของใช้ต่างๆที่ใช้กับเด็กด้วย