สินค้าพรีเมียม สำหรับกลุ่มธุรกิจ ร้านเบเกอรี และร้านอาหาร

ตัวอย่างสินค้าพรีเมี่ยม ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี

ตัวอย่างสินค้าพรีเมียม สำหรับกลุ่มธุรกิจ ร้านเบเกอรี และร้านอาหาร ภัตตาคาร ฟาสต์ฟู๊ดต่างๆ

สำหรับธุรกิจประเภทนี้ สินค้าพรีเมี่ยม ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดได้เป็นอย่างดี โดยนักการตลาด จะพยายามคัดเลือกสินค้า ให้สื่อถึงสินค้าที่ตนเองจำหน่าย รวมถึงการพิมพ์ โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของทางร้าน ลงไปบนตัวสินค้าพรีเมี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้ลูกค้าที่ได้รับสินค้าพรีเมี่ยมเกิดความประทับใจ เมื่อได้รับสินค้า และเมื่อลูกค้านำกลับไป จะช่วยให้ลูกค้าจดจำ แบรนด์ ได้เป็นอย่างดี ส่วนของโปรโมชั่นที่เลือกใช้กัน ยกตัวอย่างเช่น

- การให้สินค้าพรีเมียม ในวันเกิดของลูกค้า เมื่อมารับประทานอาหาร ทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความคนเป็นสำคัญ

- โปรโมชั่น ได้รับสินค้าฟรี เมื่อรับประทานถึงยอดเงินที่กำหนด ถ้าเลือกใช้โปรโมชั่นนี้ จะเป็นการกระตุ้นยอดขายอย่างหนึ่ง ซึ่งลูกค้าจะรู้สึกว่าควรจะรับประทานให้ครบจำนวนที่ตั้ง เพื่อให้ได้รับสินค้าแถม

- การสะสมสินค้าพรีเมีียม ที่เป็นคอลเลคชั่น เช่น ร้านเบเกอรี ABC จัดโปรโมชั่น สั่งเค้ก 3 ปอนด์ หนึ่งชิ้น จะได้รับ ของพรีเมี่ยมเค้ก หนึ่งชิ้น โดยทางร้านมีทั้งหมด 4 แบบให้เลือก ลูกค้าจะเกิดความสนใจ ที่อยากจะได้ให้ครบทั้ง สี่แบบ

-